Algemene voorwaarden Zwangerschapsyoga met Bianca ®2021

Bij deelname aan de les ga je akkoord met de algemene voorwaarden:

Sociaal
• Aangeraden word om vijf minuten voor de les aanwezig te zijn. Dit geeft tijd om in alle rust een plek in de ruimte te vinden.
• Persoonlijke uitingen van cursisten worden vertrouwelijk behandeld, zowel door de docent als medecursisten.
• Voor een ieder in de les is het fijn wanneer je fris en schoon bent. Draag geen geurtjes of parfums.
• De telefoon graag op stil, ook geen trilstand aub. Dit is beter voor de algehele aandacht en voor je eigen rust. Zijn er uitzonderingssituaties laat dit dan voor aanvang van de les weten aan de docent.
• De eigenaar van het gebouw of de docent zijn niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist.

Medisch

• Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen verantwoording van de deelnemer. Zij is verplicht om voor aanvang van de les eventuele blessures of psychische klachten te melden aan de docent zodat deze verantwoorde alternatieven kan aandragen. Raadpleeg je huisarts bij aanhoudende klachten!
• Mocht zich tijdens de les een beperking aandienen, ga hier dan met respect voor het eigen lichaam mee om: voer de oefening minder intensief uit of sla hem over en doe iets waar je je prettig bij voelt. Blijf altijd binnen de eigen grenzen bewegen.
• De docent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van letsel of verwonding tijdens of na de les.

Tips voor de eerste yogales
• Draag makkelijk zittende kleding. En neem een handdoek of dekentje mee om op de mat te leggen. Er zijn kussens en matten aanwezig. Je mag uiteraard ook je eigen mat meenemen.
• Eet liever niet te zwaar en ook niet vlak voor de yogales.
• Geef voor de les aan of je blessures hebt, of andere zaken die van belang kunnen zijn
• Yoga is geen wedstrijd. Luister naar je eigen lichaam en blijf binnen je eigen grenzen.

Afmelden
• Indien de cursist verhinderd is, wordt het op prijs gesteld als dit tijdig telefonisch, per sms of app of per mail wordt doorgegeven: vanderpolbianca@gmail.com 06-21587664
• Bij afwezigheid van de docent gaat de les niet door. Er wordt eventueel een afspraak gemaakt voor een inhaal moment.

Betaling
• Op dit moment worden alleen losse lessen aangeboden. Deze worden afgerekend via een tikkie na de les.

Privacy

• Naam en persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door de docent.